ĐÔNG HẢI

Quá trình phát triển


CÔNG TY ĐÔNG HẢI

          Công ty TNHH MTV Đông Hải là doanh nghiệp Quốc phòng an ninh trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hoạt động theo hình thức công ty mẹ, công ty con, mô hình Tổng công ty với 07 đơn vị trực thuộc (gồm 2 công ty con và 5 xí nghiệp thành viên) và 01 công ty liên doanh.

Lịch sử hoạt động:     

   Tiền thân: Xí nghiệp 3 (Z8)
     Tiền thân là Xí nghiệp 3 (Z8)
 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 7 với chức năng, nhiệm vụ sản xuất doanh cụ, sản phẩm gỗ gia dụng như: giường, phản, tủ, bàn, ghế...cung cấp cho LLVT Quân khu và tham gia thị trường.

   Từ 01/6/1998 đến 27/7/1993: Công ty Lâm Nghiệp 7
 
      
Ngày 01/06/1989 Xí nghiệp 3 đổi tên thành Công ty Lâm Nghiệp 7 theo Quyết định số 164/QĐ-89 của Tư lệnh Quân khu 7, chính thức hoạt động từ ngày 09/01/1990.

   Từ 27/7/1993 đến 18/4/1996: Công ty Nông Lâm sản Thực phẩm 7
       Ngày 27/07/1993 Công ty Lâm Nghiệp 7 đổi tên thành Công ty Nông lâm sản Thực phẩm 7
 theo Quyết định số 404/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với chức năng chính là kinh doanh, khai thác, vận chuyển và chế biến gỗ, mây, tre, nứa, lá, sản xuất đường, nước giải khát và hàng nông sản.

   Từ 18/4/1996 đến 12/5/1999: Công ty Nông Lâm Hải sản 7
       Ngày 18/04/1996, Công ty Nông Lâm sản Thực phẩm 7 đổi tên thành Công ty Nông Lâm Hải sản 7 theo Quyết định số 492/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, bổ sung ngành nghề kinh doanh là đánh bắt, chế biến hải sản.

   Từ 12/5/1999 đến 22/7/2010: Công ty Đông Hải
    Ngày 12/5/1999 Công ty Nông Lâm Hải Sản 7 đổi tên thành Công ty Đông Hải theo Quyết định số 650/1999/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. 
       Ngày 12/4/2000 Công ty Đông Hải chính thức được công nhận là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong Quân đội theo Quyết định số 528/2000/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng.
       Ngày 02/12/2005 Công ty Đông Hải được chính thức công nhận là Công ty Quốc phòng an ninh thuộc Bộ Quốc phòng theo Quyết định số 187/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 31/12/2008 Công ty tiếp tục được công nhận là Công ty Quốc phòng an ninh theo Quyết định số 206/2008/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng.

   Từ 22/7/2010 đến nay: Công ty TNHH MTV Đông Hải
        Ngày 22/7/2010 Công ty Đông Hải chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đông Hải
(gọi tắt là Công ty Đông Hải) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 2639/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng. 

Lĩnh vực hoạt động chính

1. Khai thác, nuôi trồng, chế biến nông lâm hải sản
2. Sản xuất, chế biến thực phẩm, thức uống các loại
3. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi
4. Sản xuất cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị và sửa chữa cơ khí ô tô xe máy
5. Dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ
6. Kinh doanh dịch vụ thương mại, xăng dầu, nhà hàng, khách sạn, vận tải, kho bãi
7. Sản xuất kinh doanh ngành dệt may

Cơ cấu tổ chức

Thành tích đạt được

 CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG:
+ Huân chương lao động hạng nhất
+ Huân chương Lao động hạng Nhì
+ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

               
                Huân chương Lao động hạng Nhì.                       Huân chương lao động hạng nhất                     Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.​
 

* BỘ QUỐC PHÒNG TẶNG:
Cờ thi đua: 02 cờ
BQP tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2013, 2014.
Bằng khen: 09 bằng khen
BQP tặng 04 bằng khen: xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ triển lãm thương mại Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia năm 2011, 2012, 2013; trong tổ chức, tham gia Triển lãm thành tựu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội chợ Việt Bắc năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc và là Đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2012.
TCCT tặng 04 bằng khen: xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2011, 2012, 2013 và thực hiện xuất sắc 5 tiêu chuẩn xây dựng "Đơn vị Dân vận tốt" năm 2013.
* BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7
Cờ thi đua:
+ Đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
+ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2004 - 2009).
+ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2009 - 2014).
+ Đơn vị Quản lý tài chính tốt giai đoạn 2006 - 2010.
+ Bằng khen: 11 bằng khen và 01 giấy khen

 
      

      

      

* KHEN THƯỞNG NGOÀI QUÂN ĐỘI
- Bộ Tài chính  tặng bằng khen có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013.
- Bộ Công thương tặng bằng khen Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác của Hiệp hội, góp phần vào sự phát triển của ngành Công thương Việt Nam năm 2011, 2012, 2013.
- BHXH Việt Nam tặng bằng khen Đã thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế năm 2012.
- Và nhiều bằng khen, giấy khen khác.